Seznam zaregistrovaných účastníků semináře

(řazeno abecedně dle příjmení)

Doc. Ing. František BEČVÁŘ, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha;

Ing. Jan BÖHM, CSc., Praha

Doc. RNDr. Dušan BRUNCKO, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Ing. Milan BUŇATA, NUVIA Dosimetry, s.r.o., Praha

Prof. RNDr. Čestmír BURDÍK, DrSc., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Jiřina BYSTRICKÁ, Francie

RNDr. Jiří BYSTRICKÝ, Centre d’études nucléaires de Saclay, Francie

RNDr. Rostislav CALETKA, CSc., Universität Ulm, Německo

Ing. Jaroslav CVACH, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Prof. Ing. Tomáš ČECHÁK, CSc., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Ing. Milan ČIHÁK, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

RNDr. Jaroslav DITTRICH, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Ing. Jan DOBEŠ, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Mgr.  Miroslav DOČKAL, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Doc. RNDr. Zdeněk DOLEŽAL, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Ing. Otokar DRAGOUN, DrSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR v. v. i., Řež

Prof. RNDr. Pavel EXNER, DrSc., MAE, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Mgr. Lukáš FAJT, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

MSc. Michael FINGER, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Prof. Miroslav FINGER, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Doc. RNDr. Ing. Jan HLADKÝ, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR v. v. i., Praha

Mgr. Jiří HLAVÁČEK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha

Prof. Dr. h. c. RNDr. Michal HNATIČ, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Doc. Ing. Vladimír HNATOWICZ, DrSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Jana HNATOWICZOVÁ, Praha

Ing. Jiří HOŠEK, DrSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Ing. Zdeněk HUBÁČEK, Ph.D., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Mgr. Lukáš CHLAD, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

RNDr. Jiří CHUDOBA, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Prof. RNDr. Jiří CHÝLA, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Barbora JAVŮRKOVÁ, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

RNDr. František JANOUCH, CSc., Dr. a prof. h. c. multi, Švédsko (nezávazná registrace)

Prof. Ing. Zdeněk JANOUT, CSc., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

Mgr. Ludmila JANOUTOVÁ, Praha

Ing. Karel KATOVSKÝ, PhD., Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

Ing. Ján KLIMAN, DrSc., Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Mária KLIMANOVÁ, Bratislava

Prof. PhDr. Jiří KOCIÁN, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,  v. v. i., Praha

Gabriela KOZÁKOVÁ, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

RNDr. Andrej KUGLER, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Ing. Mgr. Stanislav KULHÁNEK, Ministerstvo financí ČR

RNDr. Svetlana KUSHPIL, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

RNDr. Vasilij KUSHPIL, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Prom. fyz. Richard LEDNICKÝ, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha a SÚJV Dubna

Marta MALÁ, Praha

Prof. RNDr. Miroslav MAŠLÁŇ, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Mgr. Vlasta MĚŠTÁNKOVÁ, Národní archiv, Praha

Ing. Marcela MIKEŠTÍKOVÁ, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Doc. PhDr. Pavel MÜCKE, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,  v. v. i., Praha

Doc. RNDr. Denisa NIKODEMOVÁ, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Doc. RNDr. Jiří PECHOUŠEK, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Bsc. Maroš PETRO, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

Ing. Stanislav POSPÍŠIL, DrSc., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

RNDr. Antonín PROKEŠ, CSc., Praha

Prof. RNDr. Jan ŘÍDKÝ, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

RNDr. Ludmila SEDLÁKOVÁ, CSc., Praha

RNDr. Marie SKŘIVÁNKOVÁ, CSc., Praha (nezávazná registrace)

Mgr. Jaroslav SMEJKAL, CSc., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

RNDr. Věra SUCHÁNKOVÁ, Praha

Prof. RNDr. Michal SUK, DrSc., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

Prof. RNDr. Vladislav ŠIMÁK, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Mgr. Eva ŠIMEČKOVÁ, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Prof. RNDr. Fedor ŠIMKOVIC, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, SÚJV Dubna

Doc. Ing. Ivan ŠTEKL, CSc., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

PaedDr. Miluše ŠTEKLOVÁ, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Ing. Jan ŠTURSA, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Doc. Michal ŠUMBERA, CSc., DSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Mgr. Emilie TĚŠÍNSKÁ, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha

RNDr. Jan URBANEC, DrSc., Sušice

RNDr. Štefan VALKÁR, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

RNDr. Alice VALKÁROVÁ, DrSc., Grantová agentura České republiky, Praha

Mgr. Drahoslav VÉNOS, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Mgr. Martin VESELSKÝ, PhD., Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Ing. Jakub VLÁŠEK, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

Ing. Miloslav VOBECKÝ, CSc., Praha

Václav VRBA, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Mgr. Marek VYŠINKA, Ph.D., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha

RNDr. Vladimír WAGNER, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež

Prof. Ing. Ivan WILHELM, CSc., Univerzita Karlova, Praha

Mgr. Petr ZÁVADA CSc., DSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Prof. Ing. Josef ŽÁČEK, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Ing. Helena ŽÁČKOVÁ, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Praha