PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR SEMINÁŘE

(složení výboru v  abecedním pořadí)
  • Ing. Jan DOBEŠ, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež, předseda Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna
  • RNDr. Stanislav DUBNIČKA, CSc., Fyzikální ústav SAV, Bratislava, zplnomocněný zástupce vlády SR v SÚJV Dubna
  • Prof. Ing. Zdeněk JANOUT, CSc., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze
  • Prom. fyzik Richard LEDNICKÝ, DrSc., SÚJV Dubna (zástupce ředitele) a Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  • Prof. RNDr. Branislav SITÁR, DrSc., Univerzita Komenského, Bratislava, viceprezident Rady CERN
  • Doc. Ing. Ivan ŠTEKL, CSc., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze (ředitel) a Výbor pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna (místopředseda)
  • PaedDr. Miluše ŠTEKLOVÁ, sekretariát Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna
  • Mgr. Emilie TĚŠÍNSKÁ, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha
  • Prof. Ing. Ivan WILHELM, CSc., Univerzita Karlova, Praha, člen Vědecké rady SÚJV Dubna
  • Mgr. Petr ZÁVADA, CSc., DSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, tajemník Výboru pro spolupráci ČR s CERN